Způsob platby
V našem E-shopu je možné za zboží využít následující způsoby platby:

 • Hotovost – při osobním odběru
 • Dobírka – při převzetí zásilky
 • Bankovním převodem - v případě, že zvolíte při objednávce zboží platbu bankovním převodem - zálohová faktura, proveďte platbu na číslo účtu (po potvrzení, že je zboží připravené k expedici), které je uvedeno v potvrzení objednávky, číslo objednávky je variabilní symbol. Po obdržení platby za zboží je objednávka následně odeslána na Vámi určenou adresu.

Bankovní spojení
číslo účtu Fio banka: 2500434955/2010, V.S.: číslo objednávky 

V případě dotazů nám zavolejte na tel: +420 731 504 738 

Termín dodání
Zboží standardně odesíláme do 3 - 5 pracovních dní od potvrzení objednávky. Vzhledem k dobré spolupráci s našimi dodavateli zpravidla dříve.

V případě delší dodací lhůty Vás budeme informovat. Pokud objednané zboží již nebude k dispozici, nabídneme Vám jiný , srovnatelný výrobek. V tomto případě budeme objednávku považovat za závaznou až po schválení změny zákazníkem. V případě nesouhlasu bude objednávka stornována bez náhrady. 

Dopravné/Balné
Přepravní služba, Česká pošta - platba předem, převodem, dobírka. 

 • Zásilka 0,1 - 5 kg = 150,- Kč
 • Zásilka 5,1 - 15 kg = 200,-Kč
 • Zásilka 15,1 - 30 kg = 260,-Kč
 • Zásilka 30,1 - 100 kg = 325,-Kč
 • Dobírka = 49,- Kč 

Českou poštou zasíláme jednotlivé balíky do hmotnosti max. 20 kg. Těžší balíky se automaticky zasílají přepravní službou. 

Doprava Česká pošta - Balík do ruky
Přeprava balíků Českou poštou na udanou adresu od 0,1 - 20 kg. Balík je doručen do rukou adresáta. Pokud není adresát zastižen je zanechána písemná výzva k vyzvednutí zásilky ve lhůtě 7 dnů u stanovené pošty. Uloženou zásilku si můžete osobně vyzvednout nebo telefonicky požádat o její opětovné doručení. Pošta informuje adresáta již v den podání prostřednictvím SMS. 

Doprava Česká pošta - Balík na poštu
Adresát si zvolí poštu, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Balík se nedoručuje na dodací adresu, ale zákazník si balík vyzvedne na poště, dle svých časových možností. Pošta informuje adresáta již v den podání a znovu v okamžiku uložení na poště prostřednictvím SMS (zasílání informačních SMS zajišťuje Česká pošta). Balík je na poště uložen standardně 7 dní.

Přepravní služba
Expresní doručení balíků (zásilek) do 24 hod (v pracovní dny) od převzetí dopravcem. Balík doručen přímo na zadanou adresu. Aktivní komunikace se zákazníkem. SMS avizo příjemci - příjemce bude informován SMS zprávou o plánovaném terminu doručeni zásilky. Zpráva bude obsahovat informace k zásilce (odesilatel, číslo zásilky, referenční číslo, dobírková částka, kontakt na zákaznický servis); druha zprava bude obsahovat plánovaný čas doručení a kontakt na doručujícího kurýra. 

Provozovatel obchodu travniky.net si vyhrazuje právo na určení typu dopravy u rozměrných, vícekusových a těžších zásilek nad 19 kg.

Jak objednat zboží
V našem e-shopu www.travniky.net můžete objednat zboží několika způsoby:

 1. Objednávka provedená přímo www.travniky.net 
  U každého nabízeného výrobku je tlačítko KOUPIT, kterým si přidáte výrobek do Vašeho košíku, políčko před tlačítkem KOUPIT / PŘIDAT DO KOŠÍKUje určeno pro zadání požadovaného počtu kusů, v levé části obrazovky máte neustále na očích aktuální stav Vašeho nákupu - viz Nákupní košík. Objednávku dokončíte vyplněním svých údajů.
 2. Objednávky telefonicky
  Kontaktujte nás prosím na tel. č.:+420 731504738, provedeme s Vámi celou objednávku po telefonu a zadáme ji do objednávkového systému
 3. Objednávky provedené emailem - zašlete prosím na adresu info@travniky.net. Vaši objednávku uvádějte prosím přesné názvy výrobků, jejich kód a počet kusů, pokud je adresa dodání odlišná od fakturační adresy, nezapomeňte prosím toto rovněž vyznačit a uvést přesnou dodací adresu. 

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, zahradní techniky a příslušenství mezi společností Miroslav Pánek – travniky.net (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. 

Prodávající
Miroslav Pánek – travniky.net IČ 46808833 se sídlem Tyršova 286, 33024 Heřmanova Hut zabývající se prodejem zahradní techniky a další činností.

Kupující
Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. 

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Prodejce Miroslav Pánek – travniky.net při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k dani DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (prodejcem nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak. Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá. 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. 

III. Otevírací doba
Otevírací doba k 1. 7. 2013 není stanovena a vychází z předchozí telefonické domluvy. 

IV. Cenové kategorie
Všechny ceny jsou smluvní. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající na základě vlastního uvážení a vzájemné spolupráce s odběratelem. 

V. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího. 

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu
 • elektronickou poštou na adrese info@travniky.net
 • osobně
 • telefonicky 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje: 

 • jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité 

VI. Odstoupení od smlouvy

Podmínky uvedené v této části VOP (bod VI.) jsou platné pouze pro kupující, kteří jsou spotřebitelem, ostatní případy jsou dány bodem VI. podbodem B) těchto VOP.A) odstoupení od smlouvy spotřebitelem.

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Odstoupit od smlouvy může provozovatel e-shopu www.travniky.net a prodejny v případě, kdy se jedná o vyprodání zboží, slevová akce, vyprodání modelů z loňské sezony, zjevné chyby v ceně zboží, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“. Cenou obvyklou se rozumí dle zákona o cenách cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel:
V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kup s se zpracováním osobních údajů dle bodu II. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

VII. Platební podmínky

 1. platba v hotovosti při nákupu
 2. platba předem bankovním převodem
 3. platba přes internetové rozhraní banky
 4. platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetového platebního portálu
 5. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 6. platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

VIII. Dodací podmínky
Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující, osoba k tomu pověřená kupujícím, majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

Zasílání přepravní službou - ČR: zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, nebo Českou poštou. Podmínkou je objednávka přijatá do 16:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv v ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle aktuálního ceníku v den objednávky. 

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen, kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@travniky.net, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace, neúplnosti, nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 

IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. 

X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.cervence 2013. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. 

Za společnost travniky.net schválil Miroslav Pánek. Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák. č. 634/1992, oba ve znění novel.